Detektivske storitve
natisni

Na podlagi pisne pogodbe s stranko in njenega pisnega pooblastila naš poslovni partner  zbira podatke in v obliki poročila posredujem podatke o:

 • dolžnikih;
 • avtorjih anonimnih pisem;
 • osebah, ki so pogrešane ali skrite;
 • povzročiteljih materialnih in nematerialnih škod;
 • predmetih, ki so ukradeni ali izgubljeni;
 • dokaznem gradivu, potrebnem za zavarovanje ali dokazovanje pravic in upravičenj stranke pred pravosodnimi in drugimi organi oziroma organizacijami, ki v postopkih odločajo o teh pravicah;
 • zvestobi delavcev pri izvajanju konkurenčne klavzule;
 • podatkih o uspešnosti in poslovnosti pravnih oseb;
 • kaznivih dejanjih, ki se preganjajo na zasebno tožbo ter o njihovih storilcih;
 • zlorabah pravice do zadržanosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, zlorabah uveljavljanja pravice do povračila stroškov prevoza na delo in z dela ter o drugih disciplinskih kršitvah in kršilcih;
 • kandidatih za zaposlitev, v okviru vsebine pisnega soglasja kandidata za zaposlitev;
 • opravljamo svetovalne naloge na področju preprečevanja kaznivih dejanj ter drugih škodljivih dejanj.

Detektivska zbornica Republike Slovenije Internationale Kommission der Detektiv-Verbände

NOVO!

IZVRŠNICA

 • kaj je izvršnica?
 • kaj prinaša upniku izvršnica?
 • kaj pomeni za dolžnika izvršnica?
 • kakšna so zakonska določila glede izvršnice?
 • kakšna je priprava in realizacija izvršnice?
 • kdo lahko izda izvršnico?

  Vsa vprašanja in odgovore glede IZVRŠNICE dobite na našem naslovu!

    • Urejeno računovodstvo je pogoj za uspešno poslovanje vsakega podjetja. Tako zaradi podjetja samega in tudi zato, da ne boste imeli težav z zakonom.


  Enumero d.o.o.
  Šolska ulica 44
  2000 Maribor
  02 480 16 20
  05 996 00 62
  051 602 737
  info@enumero.si
  Izpolnite spletni obrazec in naročite neobvezujočo ponudbo.

  Ali si oglejte že vnaprej pripravljene pakete naših storitev.

  Aktualne novice in obvestila za naše stranke.

  Poslovno programski paket OIS

  Program OIS je namenjen manjšim in srednjim podjetjem za vodenje celotnega poslovanja podjetja. Deluje na bazi MSSQL, za podjetje z manj uporabniki pa tudi MSDE. Nudi možnost vodenja več manjših podjetij ali poslovnih enot hkrati...

  © 2023 Enumero d.o.o. | Pravno obvestilo