Računovodske storitve
natisni

Za vas opravljamo naslednje računovodske storitve:

 • vodenje glavne knjige;
 • knjiženje, kontiranje prejetih in izdanih faktur;
 • obračun osnovnih sredstev, seznam, amortizacija in prevrednotenje;
 • vodenjeplačilnega prometa;
 • vodenje blagajne;
 • analitična evidenca saldakontov, izpis odprtih postavk;
 • obračun davka na dodano vrednost (DDV);
 • obračun plač;
 • obračun podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev;
 • obračun socialnih prispevkov za zavezanca;
 • vodenje davčnih evidenc;
 • izdelava zaključnega računa, medletnih bilanc;
 • izdelava poročil in kontaktiranje z uradi: AJPES (agencija za javnopravne evidence in storitve), CURS (carinski urad RS), DURS (davčni urad RS), ZPIZ (zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje), ZZZS (zavod za zdravstveno zavarovanje);
 • vodenje računovodstva po stroškovnih mestih in projektih;
 • izdelava statistike finančnih računov;
 • priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil;
 • izdelava predloga celostne rešitve vašega računovodstva;
 • izdelava predloga racionalizacije ostalih postopkov povezanih z računovodstvom;

 

Druge storitve

 • izdelava aktov in sklepov podjetja, povezanih z računovodskim poslovanjem
  (pravilnik o blagajniškem poslovanju, pravilnik o popisu, pravilnik o računovodstvu...);
 • priprava predlogov za kompenzacije, cesije, asignacije;
 • razne druge storitve po želji stranke (pisanje dopisov, pogodb...).
 • Svetujemo vam pri vzpostavitvi kvalitetnega in dobro organiziranega računovodstva, v primeru:
  • da vzpostavljate lastno računovodsko službo;
  • če imate lastno računovodsko službo že organizirano in jo želite izboljšati;
  • če želite računovodsko službo prenesti v računovodski servis.

NOVO!

IZVRŠNICA 

 • kaj je izvršnica?
 • kaj prinaša upniku izvršnica?
 • kaj pomeni za dolžnika izvršnica?
 • kakšna so zakonska določila glede izvršnice?
 • kakšna je priprava in realizacija izvršnice?
 • kdo lahko izda izvršnico?

  Vsa vprašanja in odgovore glede IZVRŠNICE dobite na našem naslovu!

   

    • Urejeno računovodstvo je pogoj za uspešno poslovanje vsakega podjetja. Tako zaradi podjetja samega in tudi zato, da ne boste imeli težav z zakonom.


  Enumero d.o.o.
  Šolska ulica 44
  2000 Maribor
  02 480 16 20
  05 996 00 62
  051 602 737
  info@enumero.si
  Izpolnite spletni obrazec in naročite neobvezujočo ponudbo.

  Ali si oglejte že vnaprej pripravljene pakete naših storitev.

  Aktualne novice in obvestila za naše stranke.

  Poslovno programski paket OIS

  Program OIS je namenjen manjšim in srednjim podjetjem za vodenje celotnega poslovanja podjetja. Deluje na bazi MSSQL, za podjetje z manj uporabniki pa tudi MSDE. Nudi možnost vodenja več manjših podjetij ali poslovnih enot hkrati...

  © 2023 Enumero d.o.o. | Pravno obvestilo